Liên bang Nga chuyển giao nhiều công nghệ hiện đại cho Việt Nam

Đại diện Viện Hàn lâm Quốc tế về Khoa học Hệ thống (MASI) Liên bang Nga, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực.
Đại diện Viện Hàn lâm Quốc tế về Khoa học Hệ thống (MASI) Liên bang Nga, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực.
Đại diện Viện Hàn lâm Quốc tế về Khoa học Hệ thống (MASI) Liên bang Nga, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực.
Lên top