Lịch trở lại trường: Học sinh của 59 tỉnh sẽ đi học từ đầu tháng 5

Lịch trở lại lớp của học sinh Mầm non ở Hà Tĩnh sẽ căn cứ vào nhu cầu phụ huynh. Ảnh: Trần Tuấn
Lịch trở lại lớp của học sinh Mầm non ở Hà Tĩnh sẽ căn cứ vào nhu cầu phụ huynh. Ảnh: Trần Tuấn
Lịch trở lại lớp của học sinh Mầm non ở Hà Tĩnh sẽ căn cứ vào nhu cầu phụ huynh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top