Lịch trình phức tạp, đi nhiều tỉnh, thành của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương từng lưu trú nhiều khách sạn, đi qua nhiều tỉnh thành phố. Ảnh Trang tin Hải Dương
Ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương từng lưu trú nhiều khách sạn, đi qua nhiều tỉnh thành phố. Ảnh Trang tin Hải Dương
Ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương từng lưu trú nhiều khách sạn, đi qua nhiều tỉnh thành phố. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top