Lịch trình đáng chú ý của 3 bệnh nhân 589, 601 và 602 tại Huế

Thừa Thiên - Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh đang tung lực lượng đi truy vết những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 589, 601 và 602. Ảnh: PĐ.
Thừa Thiên - Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh đang tung lực lượng đi truy vết những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 589, 601 và 602. Ảnh: PĐ.
Thừa Thiên - Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh đang tung lực lượng đi truy vết những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 589, 601 và 602. Ảnh: PĐ.
Lên top