Lịch trình của ca nhiễm mới ở Hải Dương từ ngày 19.8

Khu dân cư bệnh nhân 1045 ở Hải Dương cách ly y tế. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Khu dân cư bệnh nhân 1045 ở Hải Dương cách ly y tế. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Khu dân cư bệnh nhân 1045 ở Hải Dương cách ly y tế. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Lên top