Lịch trình của ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Trị

Một khu vực bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) sau khi phát hiện nhiều F1 và F2 tiếp xúc với một ca mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một khu vực bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) sau khi phát hiện nhiều F1 và F2 tiếp xúc với một ca mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Một khu vực bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) sau khi phát hiện nhiều F1 và F2 tiếp xúc với một ca mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top