Lịch trình bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19

Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Hoàng Việt
Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Hoàng Việt
Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Hoàng Việt
Lên top