Lịch trình 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nhất ở Quảng Nam

Phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An). Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An). Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An). Ảnh: Thanh Chung
Lên top