Lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” trong tuần này

Tên lửa Epsilon mang theo vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam". Ảnh JAXA
Tên lửa Epsilon mang theo vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam". Ảnh JAXA
Tên lửa Epsilon mang theo vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam". Ảnh JAXA
Lên top