Lì xì theo phong cách bà nội: Cầm cả cọc tiền 500 nghìn để chia