Lí do bất ngờ khiến phiên đấu giá cây gỗ sưa trăm tỉ bị hủy bỏ

Trước khi bị chặt hạ, cây sưa đỏ đã từng có người trả giá hàng trăm tỉ đồng. Ảnh PV.
Trước khi bị chặt hạ, cây sưa đỏ đã từng có người trả giá hàng trăm tỉ đồng. Ảnh PV.
Trước khi bị chặt hạ, cây sưa đỏ đã từng có người trả giá hàng trăm tỉ đồng. Ảnh PV.
Lên top