Lên phương án bỏ phiếu ở xã có 22/23 cán bộ cách ly vì COVID-19

Các thành viên ban bầu cử xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên dán danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử - nơi đang có dịch COVID-19. Ảnh: Mắn On
Các thành viên ban bầu cử xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên dán danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử - nơi đang có dịch COVID-19. Ảnh: Mắn On
Các thành viên ban bầu cử xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên dán danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử - nơi đang có dịch COVID-19. Ảnh: Mắn On
Lên top