Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online

Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Lên top