Lên kế hoạch sơ tán hơn 65.000 hộ dân khi bão số 8 cấp 9-10 đổ bộ

Vị trí, hướng đi của bão số 8. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 8. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 8. Nguồn: NCHMF
Lên top