Lên các phương án điều hành chính quyền nếu lãnh đạo mắc COVID-19

Cán bộ cấp phường ở Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ cấp phường ở Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ cấp phường ở Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top