Lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại TPHCM

Quang cảnh lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Quang cảnh lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Quang cảnh lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.