Lệ Thủy, Quảng Bình: Nước lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 1979

Tất cả các địa bàn trên huyện Lệ Thủy đều chìm trong nước lũ. Ảnh: LPL
Tất cả các địa bàn trên huyện Lệ Thủy đều chìm trong nước lũ. Ảnh: LPL
Tất cả các địa bàn trên huyện Lệ Thủy đều chìm trong nước lũ. Ảnh: LPL
Lên top