Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại vĩ tuyến 17

Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: TH.
Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: TH.