Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" diễn ra nhanh gọn để phòng COVID-19

Lễ thượng cờ "Ngày hội Thống nhất non sông" diễn ra vào sáng 30.4 tại Kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: HT.
Lễ thượng cờ "Ngày hội Thống nhất non sông" diễn ra vào sáng 30.4 tại Kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: HT.
Lễ thượng cờ "Ngày hội Thống nhất non sông" diễn ra vào sáng 30.4 tại Kỳ đài Hiền Lương. Ảnh: HT.
Lên top