Lễ ra mắt Nền tảng Trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot.
Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot.
Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot.
Lên top