Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - Tri ân những hùng binh

Pháp sư làm lễ nhập hồn cho các hình nộm trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Pháp sư làm lễ nhập hồn cho các hình nộm trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Pháp sư làm lễ nhập hồn cho các hình nộm trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lên top