Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ảnh: Trung tâm xúc tiến Du lịch Cà Mau cung cấp
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ảnh: Trung tâm xúc tiến Du lịch Cà Mau cung cấp
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ảnh: Trung tâm xúc tiến Du lịch Cà Mau cung cấp
Lên top