Lễ hội đường phố lần đầu tiên ở Sầm Sơn sẽ diễn ra thế nào?

Đường Hồ Xuân Hương ven biển sẽ là nơi diễn ra lễ hội đường phố ngày 13.4. Ảnh: X.H
Đường Hồ Xuân Hương ven biển sẽ là nơi diễn ra lễ hội đường phố ngày 13.4. Ảnh: X.H
Đường Hồ Xuân Hương ven biển sẽ là nơi diễn ra lễ hội đường phố ngày 13.4. Ảnh: X.H
Lên top