Lễ hội đua thuyền "dậy sóng" sông Nhật Lệ trong ngày 30.4

Các thuyền tranh tài trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Lê Phi Long
Các thuyền tranh tài trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Lê Phi Long
Các thuyền tranh tài trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top