Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Triệu trái tim hướng về nguồn cội

Dòng người hành hương về Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: TÔ THẾ
Dòng người hành hương về Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: TÔ THẾ
Dòng người hành hương về Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: TÔ THẾ
Lên top