Lễ công bố thành lập thành phố Từ Sơn dự kiến tổ chức tối 31.10

Trung tâm Thành phố Từ Sơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Thành phố Từ Sơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Thành phố Từ Sơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top