Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa