Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Kon Tum tổ chức “Tết Sum vầy” cho công nhân

LĐLĐ Kon Tum tổ chức Tết sum vầy cho CNVCLĐ. Ảnh Ngô Anh.
LĐLĐ Kon Tum tổ chức Tết sum vầy cho CNVCLĐ. Ảnh Ngô Anh.