Lấy sự hài lòng của người dân và DN làm tôn chỉ hoạt động

Cán bộ BHXH TP.Móng Cái hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.Q
Cán bộ BHXH TP.Móng Cái hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.Q
Cán bộ BHXH TP.Móng Cái hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: H.Q
Lên top