Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 6.000 người ở 1 phường tại TP. Vinh

Lực lượng bộ đội phòng hóa Tiểu đoàn Hóa học 38 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phun hóa chất khử khuẩn tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: PV
Lực lượng bộ đội phòng hóa Tiểu đoàn Hóa học 38 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phun hóa chất khử khuẩn tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: PV
Lực lượng bộ đội phòng hóa Tiểu đoàn Hóa học 38 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phun hóa chất khử khuẩn tại phường Hà Huy Tập. Ảnh: PV
Lên top