Lấy mẫu giám định chất thải lạ có mùi hôi thối được chôn ở Hà Nội

Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Người dân lo sợ chất thải lạ chôn trộm đầu nguồn nước sinh hoạt. Ảnh PV.
Lên top