Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm quanh 3 bệnh viện cách ly ở Đà Nẵng

Ít nhất 2 lần, bộ đội đã phun khử trùng xung quanh 3 bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Ít nhất 2 lần, bộ đội đã phun khử trùng xung quanh 3 bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Ít nhất 2 lần, bộ đội đã phun khử trùng xung quanh 3 bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Lên top