Lấy đất công cấp cho dân, hàng loạt cán bộ bị kiến nghị kiểm điểm

Theo quy định ngoài lộ giới 40 m còn khoản lùi hai bên 6 m, nhưng một doanh nghiệp đã xây dựng chiếm hết 6 m này khiến người dân bức xúc (ảnh Nhật Hồ)
Theo quy định ngoài lộ giới 40 m còn khoản lùi hai bên 6 m, nhưng một doanh nghiệp đã xây dựng chiếm hết 6 m này khiến người dân bức xúc (ảnh Nhật Hồ)
Theo quy định ngoài lộ giới 40 m còn khoản lùi hai bên 6 m, nhưng một doanh nghiệp đã xây dựng chiếm hết 6 m này khiến người dân bức xúc (ảnh Nhật Hồ)
Lên top