Lật xe trên đèo Cổ Mã, một người tử vong

Hiện trường vụ lật xe trên đèo Cổ Mã khiến một người tử vong. Ảnh: Phương Linh
Hiện trường vụ lật xe trên đèo Cổ Mã khiến một người tử vong. Ảnh: Phương Linh
Hiện trường vụ lật xe trên đèo Cổ Mã khiến một người tử vong. Ảnh: Phương Linh
Lên top