Lật tẩy những “thần y”, lương y tự xưng

V.Đ.T thường xuyên livsetream thăm khám, tự nhận có thể chữa được bệnh ung thư. Ảnh chụp màn hình
V.Đ.T thường xuyên livsetream thăm khám, tự nhận có thể chữa được bệnh ung thư. Ảnh chụp màn hình
V.Đ.T thường xuyên livsetream thăm khám, tự nhận có thể chữa được bệnh ung thư. Ảnh chụp màn hình
Lên top