Lật phà trên sông Đáy, 6 người may mắn thoát nạn

Khu vực chiếc phà bị chìm. Ảnh: NT
Khu vực chiếc phà bị chìm. Ảnh: NT
Khu vực chiếc phà bị chìm. Ảnh: NT
Lên top