Lát gỗ lim đường đi bộ: Ban quản lý dự án giải thích thông tin 42 tỷ cho việc lát sàn

Theo ban quản lý dự án, con số 42 tỷ cho việc lát gỗ lim như một số báo đưa là không đúng. Ảnh: NĐT
Theo ban quản lý dự án, con số 42 tỷ cho việc lát gỗ lim như một số báo đưa là không đúng. Ảnh: NĐT
Theo ban quản lý dự án, con số 42 tỷ cho việc lát gỗ lim như một số báo đưa là không đúng. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top