Lát đá vỉa hè Hà Nội: Mỗi quận một ý, không đồng bộ nên có tình trạng “lát rồi lại đào”

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh T.V
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh T.V
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh T.V