Lát đá vỉa hè có sai phạm, nhiều cán bộ Hà Nội bị truy trách nhiệm