Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

Biên phòng Quảng Trị tuần tra ở biên giới Việt - Lào ngăn xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HT
Biên phòng Quảng Trị tuần tra ở biên giới Việt - Lào ngăn xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HT
Biên phòng Quảng Trị tuần tra ở biên giới Việt - Lào ngăn xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HT
Lên top