Lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam

Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa GT
Lên top