Lập tàu vận chuyển chuyên gia Trung Quốc từ Lạng Sơn tới Quảng Ngãi

Ngành đường sắt đưa công nhân Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Ảnh VNR
Ngành đường sắt đưa công nhân Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Ảnh VNR
Ngành đường sắt đưa công nhân Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Ảnh VNR
Lên top