Lập Sở chỉ huy tại Bình Định ứng phó bão số 6

Bộ đội giúp dân di dời đồ đạc.
Bộ đội giúp dân di dời đồ đạc.
Bộ đội giúp dân di dời đồ đạc.
Lên top