Lập “lá chắn” chống pháo nổ và đảm bảo trật tự ở biên giới Việt – Lào

Các lực lượng diễu hành dọc các tuyến đường với loa phát thanh tuyên truyền về việc cấm sử dụng pháo nổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lực lượng diễu hành dọc các tuyến đường với loa phát thanh tuyên truyền về việc cấm sử dụng pháo nổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lực lượng diễu hành dọc các tuyến đường với loa phát thanh tuyên truyền về việc cấm sử dụng pháo nổ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top