Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị:

Lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách

Bà Ái Loan chỉ làm 1 ngày nhưng được ký duyệt thanh toán 4 ngày (8 giờ/ngày) với số tiền lên tới 4 triệu đồng. Ảnh: T.L
Bà Ái Loan chỉ làm 1 ngày nhưng được ký duyệt thanh toán 4 ngày (8 giờ/ngày) với số tiền lên tới 4 triệu đồng. Ảnh: T.L
Bà Ái Loan chỉ làm 1 ngày nhưng được ký duyệt thanh toán 4 ngày (8 giờ/ngày) với số tiền lên tới 4 triệu đồng. Ảnh: T.L
Lên top