Lập khống hồ sơ, "om" tiền dự án xây nhà vệ sinh của hộ nghèo

Ông Nhàn có tên trong danh sách xã lập khống rút tiền dự án nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có nhà vệ sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nhàn có tên trong danh sách xã lập khống rút tiền dự án nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có nhà vệ sinh. Ảnh: Trần Tuấn