Lập hội đồng kỷ luật sau vụ việc chuyên viên cấp thẻ luồng xanh bị bắt

Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra thẻ luồng xanh của phương tiện. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra thẻ luồng xanh của phương tiện. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra thẻ luồng xanh của phương tiện. Ảnh: GT
Lên top