Lắp đường ray tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Đường ray tuyến metro số 1 Bến Thành bắt đầu được lắp đặt từ ngày 24.10.  Ảnh: M.Q
Đường ray tuyến metro số 1 Bến Thành bắt đầu được lắp đặt từ ngày 24.10. Ảnh: M.Q
Đường ray tuyến metro số 1 Bến Thành bắt đầu được lắp đặt từ ngày 24.10. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM