Lập Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu du lịch

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Lên top