Lập đoàn kiểm tra 1 tài khoản facebook vì thông tin về COVID-19 sai sự thật

Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông. Ảnh: HG
Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông. Ảnh: HG
Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông. Ảnh: HG
Lên top